Informacje o projektach zrealizowanych przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

 

20. Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne

19. Uczmy się od siebie

18. SORE działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

17. Aktywizacja społeczności sąsiedzkich poprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnychpoprzez rozwój infrastruktury sportowej i innych działań edukacyjnych

16. Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości

15. Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim

14. Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku

13. Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego. Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

12. Rozwój infrastruktury i współpracy w obszarze sportu i edukacji

11. W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego

10. Ochrona dziedzictwa kulturowego

9. Współpraca w kształceniu zawodowym pomiędzy szkołami i placówkami Powiatu Giżyckiego a Alytus Proffesimo Rengimo Centras

8. Projekt "Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Powiatu Giżyckiego"

7. Program energetyczny realizowany w partnerstwie z samorządem m. Alytus (Litwa)

6. Letnie obozy tematyczne

5. Projekt Leonardo da Vinci

4. Współpraca Szkół Powiatu Giżyckiego i Rejonu Centralnego w Kaliningradzie

3. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Wspólpracy Polsko-Rosyjskiej w Rynie

2. Utworzenie laboratorium sieci komputerowych Cisco

1. Modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego