LT-PL-4R-296 "Współpraca sukcesem w terapii"

Super User
Odsłony: 485

LT-PL-4R-296 "Współpraca sukcesem w terapii"

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK

   Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu z programu Interreg Lietuva-Polska „Współpraca sukcesem w terapii”. Celem projektu jest promocja integracji społecznej, rozwój usług socjalnych, stworzenie silnej współpracy między instytucjami miasta Alytus i Powiatu Giżyckiego, praca z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach, organizacja wspólnych szkoleń dla specjalistów w celu wzmocnienia ich zdolności do promowania integracji społecznej, stworzenie Lokalnego Systemu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży oraz stworzenie niezbędnych warunków dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach w zakresie skutecznej terapii, nauki, integracji społecznej. Spodziewane rezultaty projektu: utworzenie Lokalnego Systemu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży, wydanie wspólnej publikacji „Model Lokalnego Systemu Integracji Społecznej Dzieci i Młodzieży”, wydanie informatora dla rodziców. Odbędzie się także szkolenie dla nauczycieli – terapeutów z EEG Biofeedback, wymiana doświadczeń rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Uczniowie wezmą udział
w festynie promującym zdrowy styl życia, który odbędzie się na Litwie. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
   Przedstawiciele różnych instytucji z terenu Powiatu Giżyckiego oraz miasta Alytus będą analizować możliwości jak najbardziej skutecznych metod współpracy wspomagających dzieci i ich rodziny.
   Zostaną zmodernizowane 2 obiekty w Alytus. Zostaną podpisane 3 umowy o współpracy. 1 pomiędzy Powiatem Giżyckim, a Miastem Alytus w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, szkoleń kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, dalszej wspólnej realizacji projektów i działań poza projektowych na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz rozpoczęcia działań wypracowanych w “Modelu lokalnego systemu włączenia społecznego dla dzieci i młodzieży”; Druga umowa podpisana zostanie pomiędzy Szkołą Dzūkija w Alytusie i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Giżycku. Będzie ona dotyczyć kontynuacji podjętych dotąd działań oraz rozpoczęcia nowych, wypracowanych w trakcie realizacji projektu. Ponieważ w projekcie będzie brało udział po kilka instytucji z każdego kraju realizatorzy będą dążyć do zawarcia nowych partnerstw i podpisania umowy o współpracy pomiędzy instytucjami Giżycka i Alytus (np. z zakresu pomocy społecznej lub profilaktyki).

Sprawozdanie ze spotkania rodziców 23-24.08.2021 w Alytus

Sprawozdanie ze spotkania ekspertów 23-24.08.2021 w Alytus

Podsumowanie projektu Powiatu Giżyckiego „Współpraca sukcesem w terapii”

Publikacja „ Model lokalnego systemu włączenia społecznego dla dzieci i młodzieży”

Informator dla rodziców na temat kompleksowej pomocy dziecku z niepełnosprawnością oraz jego rodzinie w Powiecie Giżyckim