Zapytania ofertowe archiwalne

Rozbudowanie strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie

|
Odsłony: 2318

 

Znak sprawy:WE.2110.40.2014

 

Zapytanie ofertowe o cenę

dotyczące usługi pn. „Rozbudowanie strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Rozdział I. Zamawiający:

Powiat Giżycki

Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

                                                                                                           

Rozdział II. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczące wykonania usługi polegającej na rozbudowaniu obecnej strony Internetowej Schroniska Młodzieżowego w Rynie w ramach projektu „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” PO RYBY 2007-2013.

Strona ma pełnić funkcję informującą o możliwości aktywnego wypoczynku wędkarskiego, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na stronie zostaną umieszczone zdjęcia i filmy powstałe podczas organizacji obozu i zawodów wędkarskich przez realizatora tego zlecenia. Strona zostanie wykonana w trzech wersjach językowych – polskiej, litewskiej i angielskiej.

 Rozdział III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia

Strona internetowa ma stanowić atrakcyjne i użyteczne źródło informacji na temat możliwości aktywnego wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie (SSM) w trzech wersjach językowych polskiej, litewskiej i angielskiej. Na stronie powinna uwypuklona możliwość wypoczynku osób niepełnosprawnych i wypoczynku wędkarskiego

Grupy docelowe:

Mieszkańcy Polski, mieszkańcy Litwy, inne osoby

Efektem realizacji zamówienia powinna być nowoczesna, interesująca i estetyczna strona internetowa o intuicyjnej nawigacji, prezentująca informacje o Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie oraz obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich – Wielkie Jeziora Mazurskie. W szczególności powinna:

 1. Promować Krainę Wielkich Jezior Mazurskich, jako obszar Polski o unikalnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, geograficznych i Historycznych.
 2. Przedstawiać informację o walorach turystycznych województwa warmińsko –mazurskiego.
 3. Promować wędkarstwo, jako sposób na aktywne spędzenia czasu wolnego i poznanie środowiska jeziornego.
 4. Przedstawiać wszystkie możliwe formy wypoczynku w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
  w Rynie w tym:
  1. pobytowy,
  2. żeglarski,
  3. wędkarski,
  4. sportowy.
 5. Informować o potencjalnych i bieżących zasobach lokalowych i sprzętowych w Schronisku
  i możliwości ich zarezerwowania,
 6. Umożliwiać rezerwację lokali i sprzętu Schroniska w systemie online.
 7. W sposób bardzo widoczny (uwypuklony) przedstawiać informację o dostosowaniu Schroniska do osób niepełnosprawnych z podaniem informacji o realizacji dostosowania poprzez realizację projektu.
 8. Prezentować możliwości uprawiania wędkarstwa z wykorzystaniem zasobów Schroniska.
 9. Przedstawiać informację o regulaminie Schroniska, cenniku i możliwości dokonania opłat.
 10. Umożliwiać prezentowanie informacji o zamierzonych i realizowanych przetargach.
 11. Prezentować informacje teleadresowe oraz możliwości dojazdu lub dojścia.
 12. Prezentować informację o Programie Operacyjnym Ryby 2007-2013 i realizowanym projekcie „Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”.
 13. Prezentować inne projekty, w których bierze udział lub są realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
 14. Realizator strony internetowej może zaproponować również inne informacje związane z działalnością Schroniska, Programie PO Ryby 2007 -2013 i realizowanym projekcie.

Uwaga.

Nie przewiduje się możliwości na wykonywanej stronie umieszczania reklam.

Strona powinna być oparta na systemie CMS, umożliwiającym samodzielne zarządzanie stroną, jej wyglądem i zawartością przez Zamawiającego, bieżące aktualizowanie, dodawanie, zmienianie treści i grafiki, umożliwiający rozbudowę strony, zarówno poprzez poszerzenie o dodatkowe działy
i podstrony, szybką zmianę szablonów graficznych, jak i poprzez dodawanie, usuwanie, podmienianie załączników w postaci plików w programach Word, Excel, Adobe oraz materiałów graficznych
i multimedialnych.

Zamówienie składa się z czterech etapów:

ETAP I.WYKONANIE SERWISU WWW

Serwis internetowy zostanie wykonany z zastosowaniem najlepszych praktyk w dziedzinie budowania witryn WWW i w zgodności z najnowszymi standardami, które wyznacza W3C (World Wide Web Consortium). Serwis WWW winien wykorzystywać system zarządzania treścią (CMS) umożliwiający jego dalszy rozwój po wygaśnięciu Umowy z Wykonawcą, a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu. Serwis WWW powinien być zbudowany w oparciu o 3-warstwowy model aplikacji (warstwa prezentacji, logiki, danych).

System CMS powinien opierać się o system zarządzania bazą danych. Nie dopuszcza się przechowywania treści jedynie w postaci statycznych stron internetowych.

Hosting – o pojemności wystarczającej do wykonania niniejszego zadania oraz późniejszą rozbudowę strony internetowej, oparty na serwerze stron APACHE2, skryptach PHP4/5, bazie MYSQL 4/5. Wsparcie techniczne związane z hostingiem będzie odbywać się na takich ich samych zasadach jak wsparcie dot. systemu CMS opisane w pkt. III niżej.

Wykonawca zapewni:

 1. Hosting strony przez okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu WWW.
 2. Hosting powinien
 1. Być wykonywany na publicznym adresie IP.
 2. Powinien zapewnić nielimitowany transfer ruchu.
 3. Automatycznie wykonywać backupowanie bazy – co najmniej 1 raz dziennie,

      i udostępnianie plików.

 1. Kopię najnowszej wersji CMS-a po każdorazowej poprawce.
 2. Umieszczenie strony na serwerze znajdującym się na terenie RP, który posiada zabezpieczenie poprzez środki ochrony fizycznej i logicznej w tym:
  1. ochronę przed nieautoryzowanym i nieuprawnionym dostępem do serwera;
  2. ochronę przed wirusami, robakami internetowymi i innymi formami ataku;
  3. stosowanie silnych haseł dostępu;
  4. możliwość stosowania połączeń szyfrowanych;
  5. fizyczną ochronę serwera poprzez zabezpieczenie przed utratą zasilania;
  6. fizyczną ochronę serwera przed nieuprawnionym dostępem osób z zewnątrz.
  7. tworzenie treści, edycja, usuwanie, publikowanie,
  8. zarządzania profilami uprawnień,
  9. tworzenia i zarządzania polityką haseł,
  10. tytuł artykułu,
  11. część nagłówkowa zawierająca początek artykułu lub jego skrót z możliwością wstawienia elementu graficznego,
  12. część główna artykułu posiadająca możliwość wstawienia treści oraz materiałów multimedialnych (audio, video, grafika itp.) oraz stronicowania artykułu,
  13. stopka artykułu zawierająca co najmniej takie informacje jak: imię i nazwisko autora,
  14. data publikacji i data modyfikacji artykułu,
  15. kategoria, w której powinien zostać opublikowany artykuł.
   1. pole format zawierające predefiniowane elementy strukturalne treści (p, h1, h1, h3, h4, h5),
   2. pole styl zawierające predefiniowane style CSS,
   3. możliwość wyboru kroju czcionki i jej rozmiaru,
   4. opcje: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wklej jako czysty tekst, Wklej z Worda,
   5. opcje: Znajdź, Zamień, Zaznacz wszystko, Usuń formatowanie,
   6. opcje: Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Przekreślenie, Indeks górny, Indeks
   7. dolny,
   8. opcje: Wstaw/Usuń numerowanie listy, Wstaw/Usuń wypunktowanie listy,
   9. opcje: Zmniejsz/Zwiększ wcięcie, Wyrównaj do lewej, środka, prawej, Wyjustuj,
   10. opcje: Wstaw/Edytuj/Usuń grafikę, flash, hiperłącze, kotwicę,
   11. opcje: Wstaw/Edytuj tabelę,
   12. opcje: zmień kolor czcionki, zmień kolor tła,
   13. pokaż kod źródłowy,
   14. podgląd strony,
   15. podział strony (stronicowanie).
   16. liczba wejść na stronę,
   17. liczba zagranicznych gości z podaniem kraju,
   18. czas trwania odwiedzin,
   19. rodzaj używanej przeglądarki,
   20. najczęściej odwiedzane strony serwisu.
    1. szukanie według dowolnego słowa ,
    2. szukanie wg zakresów i dat,
    3. szukanie we wskazanej kategorii.
 1. Konfiguracja usług hostingowych odbywać się będzie przez panel administracyjny..
 2. Panel administracyjny. System musi być wyposażony w panel administracyjny dostępny dla administratora i redaktorów serwisu poprzez protokół https (bezpieczne logowanie), zawierający wszystkie funkcje administracyjne i redakcyjne serwisu.
 3. Administrator musi posiadać pełne uprawnienia do wszelkich kategorii administracyjnych w serwisie, w tym m.in. do: zarządzania kontami użytkowników systemu, w tym: dodawaniem, usuwaniem, modyfikacją, nadawaniem uprawnień do określonych czynności w serwisie jak:
 1. System musi posiadać moduł autoryzacji użytkowników przy pomocy loginu i hasła oraz na tej podstawie identyfikować oraz określać zakres uprawnień użytkownika. System musi zapisywać i udostępniać historię wszystkich operacji włącznie z logowaniem. Historia musi być dostępna dla administratora i pozwalać na wyszukiwanie oraz filtrowanie, co najmniej takich atrybutów jak: data i czas operacji z dokładnością do minuty, nazwa użytkownika, rodzaj operacji, miejsce wykonania operacji lub nazwa pliku, na którym wykonano operację.
 2. Kodowanie znaków. System musi kodować znaki w standardzie UTF wersja 2008 lub nowsza. Technologia budowy serwisu. Wszystkie strony serwisu muszą być co najmniej zgodne ze standardem XHTML 1.0 Transitional i CSS 2.1. System oraz udostępniony za jego pomocą serwis muszą być oparte na stylach CSS do formatowania prezentowanych treści, a struktura dokumentu musi zapewniać poprawność semantyczną oraz oddzielenie wyglądu od treści.
 3. Serwis i system CMS muszą poprawnie realizować założone funkcjonalności co najmniej w następujących przeglądarkach: Firefox 3.x i wyższe, Microsoft Internet Explorer 8.x i wyższe, Google Chrome 2008.x i wyższe, Opera 11.x i wyższe. W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania witryny oraz wersji przeglądarek, do których witryna jest zoptymalizowana. W przypadku wykorzystania kodu JavaScript on także musi działać prawidłowo w wyżej wymienionych przeglądarkach.
 4. System musi zapewniać możliwość ustawienia przez administratora opcji wymagania lub nie wymagania akceptacji nowych artykułów w ramach wybranych kategorii tematycznych. Administrator musi mieć możliwość ustawienia opcji wymagania lub nie wymagania zatwierdzenia treści artykułów redagowanych przez określonych użytkowników systemu.
 5. System musi zapewniać możliwość edycji artykułu przez użytkownika uprawnionego do zatwierdzenia treści artykułu.
 6. Dla każdego artykułu: treści tekstowej, filmu lub pliku dźwiękowego będzie możliwe zdefiniowanie listy plików do pobrania, znajdujących się w repozytorium systemu. Pliki do pobrania muszą być prezentowane w postaci ikon charakterystycznych dla danego formatu, odnośnika, definiowalnej przyjaznej nazwy odnośnika oraz wielkości podanej w KB (kilobajtach) lub MB (megabajtach).
 7. Zawartość artykułu. Artykuł musi posiadać co najmniej następujące elementy:
 1. Edycja treści. System musi posiadać pracujący w trybie on-line edytor WYSIWYG pozwalający na pracę z artykułami publikowanymi w serwisie przy założeniu braku znajomości kodu HTML przez redaktorów. Edytor musi zapewniać możliwość edycji tekstów w sposób typowy dla popularnych pakietów biurowych. Edytor musi posiadać co najmniej takie funkcje jak:
 1. Kod wstawiany przez edytor musi być zgodny minimum ze standardami XHTML 1.0 Transitional i CSS 2.1. Praca w edytorze musi odbywać się z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji specjalnego oprogramowania klienckiego. Edytor musi posiadać 3 tryby wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML i tryb podglądu strony. Edytowany artykuł będzie może być wzbogacony przez pliki pobierane z repozytorium.
 2. Elementy graficzne dołączane do tekstów muszą mieć możliwość skalowania do dowolnych rozmiarów, wstawiania tekstu ‘Alt’, definiowania miejsca położenia, wielkości, sposobu wyrównania tekstu i otwarcia w nowym oknie.
 3. System musi umożliwiać podgląd strony/artykułu na każdym etapie redakcji w układzie (szablonie), w jakim będzie on prezentowany w serwisie. Artykuły wielostronicowe. Artykuły mogą mieć nieograniczoną ilość stron wewnętrznych (stronic). Systemu musi posiadać możliwość dzielenia artykułów na pojedyncze wyświetlane stronice, wyświetlając jednocześnie na dole tekstu kolejne numery stronic w formie aktywnych odnośników.
 4. Konwersja i drukowanie artykułów. CMS musi posiadać możliwość: wydrukowania dowolnego artykułu poprzez przygotowanie specjalnej wersji do druku opisanej i zdefiniowanej, jako szablon, konwersji dowolnego artykułu do formatu Adobe™ PDF,
 5. Bloki funkcjonalne z listą zajawek artykułów. CMS musi posiadać możliwość publikowania wielu bloków funkcjonalnych zawierających listy zajawek artykułów na stronie głównej
  i podstronach serwisu. System musi mieć możliwość definiowania ilości zajawek artykułów dla poszczególnych bloków.
 6. System musi posiadać możliwość określenia położenia wiadomości względem innych wiadomości na liście tak, aby wiadomość priorytetowa była pokazywana, jako pierwsza.
 7. Tworzenie menu nawigacyjnego. System musi posiadać narzędzia służące do budowy
  i zarządzania strukturą serwisu z możliwością samodzielnej budowy wielopoziomowego menu i jego modyfikacji oraz konfiguracji sposobu wyświetlania.
 8. Tytuł strony automatycznie staje się częścią odnośnika do tej strony i musi mieć możliwość zmiany nazwy strony bez równoczesnej zmiany tytułu strony. Tak przygotowany odnośnik musi automatycznie po opublikowaniu strony pojawić się w mapie serwisu.
 9. System musi zawierać ścieżkę nawigacyjną tak, aby użytkownik w każdym momencie wiedział, w jakim miejscu w strukturze serwisu się znajduje i miał możliwość powrotu do wyższych poziomów struktury serwisu.
 10. Mapa serwisu. System musi automatycznie generować aktualną mapę serwisu umożliwiającą określenie poziomu zagłębienia w hierarchię kategorii i artykułów. Mapa serwisu musi przedstawiać strukturę drzewiastą menu wraz z odnośnikami do każdej podstrony w serwisie.
 11. Statystyki odwiedzin. CMS musi posiadać zintegrowany moduł statystyk dla każdej kategorii, strony i pobieranego pliku. Statystyki muszą posiadać możliwość prezentacji w układzie zestawień godzinowych, dziennych, tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Statystyki muszą zawierać co najmniej takie informacje jak:
 1. Wyszukiwanie informacji. System musi posiadać mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. Bezpośrednio dostępne musi być wyszukiwanie proste poprzez pole tekstowe widoczne na stronie głównej serwisu oraz domyślnie we wszystkich działach i stronach. Musi ono umożliwiać szybkie wyszukanie w całym serwisie po wybranym słowie lub kilku słowach domyślnie połączonych spójnikiem „i”. CMS musi udostępniać mechanizm wyszukiwania zaawansowanego umożliwiającego:

Wyniki wyszukiwania wyświetlane będą wg trafności wyszukiwania. Dla wyszukanych artykułów podana zostanie co najmniej: ilość znalezionych, kategoria, tytuły i data publikacji. W przypadku braku trafień, powinno pojawić okienko informujące o braku dopasowań dla poszukiwanej frazy wraz z propozycją skorzystania z mapy serwisu.

 1. Warianty graficzne. Dla każdego projektu graficznego muszą być zdefiniowane dodatkowo następujące warianty: wiosna, lato, jesień, zima, wakacje, ferie zimowe. Projekty graficzne wraz z arkuszami CSS powinny uwzględniać potrzeby osób słabowidzących i udostępniać takie rozwiązania jak opcja wysokiego kontrastu, zmiana wielkości czcionki.
 2. Szablony i wygląd serwisu. Wygląd serwisu (grafika, rozkład treści, typografia, itp.) musi być zdefiniowany w oparciu o system szablonów. System musi umożliwiać definiowanie indywidualnych szablonów dla poszczególnych kategorii serwisu, dla poszczególnych artykułów, list zajawek artykułów i bloków funkcjonalnych przy zachowaniu ogólnie przyjętego stylu dla całości serwisu. Definiowanie szablonów musi być dostępne dla Administratora systemu. System musi umożliwiać zmianę i modyfikację szablonów serwisu (wygląd i nawigacja) bez ingerencji w publikowane treści, tj. zmiana wyglądu nie będzie pociągała za sobą konieczności odtwarzania treści serwisu. Administrator musi mieć możliwość zmiany sposobu prezentacji wszystkich elementów widocznych na stronach internetowych dostępnych dla gości serwisu. System musi       umożliwiać wyłączanie poszczególnych bloków       funkcjonalnych (np. wyszukiwarka, panel logowania) zdefiniowanych w ramach szablonu tak, aby nie były one pokazywane w wybranych kategoriach serwisu. W szablonie strony będą definiowane położenie oraz zakres elementów nawigacji (główne menu, submenu, ścieżka nawigacji, itp.). Każdorazowa zmiana zawartości menu z poziomu panelu administracyjnego musi powodować natychmiastową aktualizację elementów nawigacyjnych na stronach serwisu. System musi umożliwiać dowolne przenoszenie pozycji menu (góra/dół) względem siebie w danej kategorii oraz jednej kategorii względem innych kategorii.
 3. Repozytorium plików. CMS musi posiadać repozytorium plików: graficznych, multimedialnych, tekstowych, PDF, itp. Musi ono obsługiwać co najmniej formaty wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. CMS musi umożliwiać dostęp do repozytorium plików lub jego części, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, w celu dodawania nowych plików, zamiany wersji plików oraz usuwania zbędnych. Pliki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich swobodne przeglądanie, katalogowanie i sortowanie. Repozytorium plików musi umożliwiać co najmniej:
 1. tworzenie, kopiowanie, usuwanie katalogów i podkatalogów przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia,
 2. dodawanie, usuwanie i zmianę nazwy plików,
 3. dodawanie opisu do pliku,
 4. edytowanie parametru „Alt” dla plików graficznych,
 5. sortowanie wg nazwy, typu, wielkości, daty dodania.

System musi umożliwiać dodawanie do repozytorium wielu plików na raz. Pliki graficzne umieszczane w repozytorium serwisu muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. System musi umożliwiać opublikowanie zdjęcia w oryginalnym rozmiarze.

 1. Odtwarzacz wideo/audio. System musi posiadać dedykowany i zintegrowany odtwarzacz umożliwiający odtworzenie bezpośrednio na stronie internetowej materiałów multimedialnych audio i wideo. Odtwarzacz musi obsługiwać co najmniej formaty FLV i MP3. System musi umożliwiać umieszczanie odtwarzacza plików multimedialnych w wybranych miejscach strony internetowej. Odtwarzacz musi prezentować czas trwania nagrania, stan wczytywania pliku, zatrzymanie i przewinięcie materiału oraz odtwarzanie materiałów wideo w trybie pełnoekranowym. Opcjonalnie musi być dostępna możliwość pobrania materiału multimedialnego i zapisania go na komputerze użytkownika serwisu. System musi posiadać możliwość stworzenia bloku funkcjonalnego prezentującego najnowsze materiały wideo w postaci listy zajawek zawierającej tytuł materiału, element graficzny oraz odnośnik.
 2. Galerie zdjęć, panoramy. System musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych w postaci galerii. Musi istnieć możliwość udostępnienia galerii zdjęć jako wydzielonych stron serwisu oraz w ramach artykułów. Galeria musi być prezentowana w postaci miniatur z możliwością powiększenia ich do ustalonego rozmiaru i pełnego oryginalnego rozmiaru. Otwieranie widoku powiększenia nie może być blokowane przez systemy blokujące okna typu „pop-up” przeglądarek. System musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. Musi istnieć możliwość zamieszczania podpisów zdjęć przy rozdzieleniu podpisu od atrybutu „Alt” przypisanego do pliku graficznego. Pliki graficzne umieszczane w galerii muszą podlegać normalizacji zgodnie z konfiguracją dot. rozmiaru miniaturki oraz rozmiaru zdjęcia tzn. konwersji do określonego wymiaru i stopnia kompresji, zarówno dla miniaturki jak i dla właściwego zdjęcia. Wymagane jest zastosowanie dodatków pozwalających na wyświetlanie miniatur zdjęć i użycie przeglądarki JavaScript do wyświetlenia obrazka w pełnym rozmiarze jako półprzezroczystej nakładki na stronę oraz galerii zdjęć z miniaturkami obrazów, które otwierają się w pełnym rozmiarze w postaci półprzezroczystej nakładki na stronę.
 3. Kalendarium wydarzeń. System musi udostępniać funkcjonalność kalendarium wydarzeń, jako moduł pozwalający na wyświetlenie w postaci tradycyjnego kalendarza najbliższych wydarzeń (z różnych kategorii tematycznych i o różnym charakterze) wraz ze spisem zawierającym listę odnośników do najbliższych wydarzeń. Przejście do prezentacji pełnej informacji o wydarzeniu musi być możliwe po kliknięciu na wybrany dzień z kalendarza jak i na nazwę wybraną z listy.
 4. Inne wymagania. System powinien zawierać dostatecznie obszerny moduł właściwy do publikowania zajawek aktualności (tekst, zdjęcia, pliki graficzne). Zawierać moduł, w którym prezentowane są aktualności. Zawierać moduł z ogłoszeniami. Zawierać widoczne moduły umożliwiające umiejscowienie banerów oraz statycznych linków tekstowych przekierowujących do poszczególnych podstron serwisu. Zawierać ikony „dodaj do ulubionych”, wyszukiwarkę Zawierać stopkę z danymi adresowymi Zamawiającego.
 1. Wykonawca musi zapewniać możliwość wyświetlania (w tym zwłaszcza na stronie głównej – home page) informacji o tym, że strona internetowa korzysta z plików Cookies wraz z linkiem do szerszej informacji na ten temat. Musi istnieć możliwość zamknięcia komunikatu przez osobę odwiedzającą stronę.
 2. Projekt graficzny podstron musi:
  1. Zawierać nazwę Zamawiającego i logo.
  2. Nawiązywać graficznie do strony głównej.
  3. Zawierać informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik (menu pokrokowe).
  4. Zawierać aktywne menu pokazujące zawartość działu.
  5. Zawierać ikony „Poleć stronę”
  6. Zawierać odnośnik przekierowujący do strony głównej.
  7. Dodatkowe informacje:
   1. Strony specjalne: 1. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu podstrony Schroniska, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej portalu.
   2. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych.
   3. Bezpieczeństwo: Wbudowane zabezpieczenia, w tym:
   4. Ochronę przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu administracyjnego (np. blokowanie konta po 3 próbach błędnego wpisania hasła redaktora/użytkownika);
   5. Odporność na próby uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań;
   6. Odporność na zmiany treści za pomocą specjalnych skryptów i manipulacji w zapytaniach do bazy danych ( np. sql injection ).
   7. Mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów e-mail.
   8. Materiały graficzne powinny być zabezpieczone „znakiem wodnym”.
    1. Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach I etapu zamówienia:
    2. Serwis WWW (w pełnej funkcjonalności) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch kopiach (tzw. content package).
    3. System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD/DVD.
    4. Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie.
    5. Jej aktualizacja odbywać się będzie po każdorazowej zmianie wersji oprogramowania.
    6. Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie.
    7. Szablony i materiały graficzne wykorzystane w projekcie powinny być przekazane również w postaci plików wielowarstwowych typu psd.
    8. Zmiany i inne warunki muszą być uzgadniane z Zamawiającym i brane pod uwagę dopiero po jego akceptacji.
    9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych użytych do wykonania strony internetowej.
    10. Udzielenie licencji dla systemu CMS, nieograniczonej czasowo i terytorialnie.
    11. Przekazanie Zamawiającemu wszelkich uprawnień do korzystania z wykonanego w ramach niniejszego zamówienia serwisu WWW u innych dostawców usług hostingowych.

Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac opisanych wyżej od dnia zawarcia

umowy i zakończyć ich realizację do dnia 30.09.2014 r.

 

Etap II. OPRACOWANIE TREŚCI, ILUSTRACJI I MATERIAŁOW AUDIOWIZUALNYCH
            I UMIESZCZENIE ICH NA SPORZĄDZONEJ STRONIE

Wykonawca na podstawie materiałów i informacji dostarczonych przez zamawiającego opracuje treść poszczególnych artykułów i umieści je na stronie. Ponadto wykona fotografie oraz filmy ilustrujące poszczególne zagadnienia oraz dokona ich umieszczenia na stronie.

Etap III. PRZESZKOLENIE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU CMS

Wykonawca przeszkoli pięć osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu CMS. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rynie lub w innym miejscu wskazanym, przez Zamawiającego, z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż dwa tygodnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu WWW.

Wykonawca zobowiązany zakończyć realizację działań opisanych w etapie II i III do dnia 30.10.2014 r.

Etap IV. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI SERWISOWEJ SYSTEMU CMS

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi opieki serwisowej CMS przez okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie serwisu

WWW, w tym:

1 Udzielanie porad telefonicznych osobom wskazanym przez Zamawiającego w zakresie obsługi CMS, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00

2 Usuwanie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS – nieprawidłowości w działaniu jednej lub wielu funkcji CMS w terminie nie późniejszym ni w ciągu 1 dnia od momentu zgłoszenia błędu.

Rozdział IV. Wymagania Stawiane Wykonawcy.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał dwie usługi stworzenia lub rozbudowania istniejącej strony internetowej oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Rozdział V. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Na ofertę składa się:

- wypełniony i podpisany formularz oferty- Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

- wykaz Wykonanych usług- załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania wraz z dowodami wskazującymi czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Ponadto należy dołączyć:

- kopię odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.(nie dotyczy osób fizycznych).

 

Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opatrzonej wg wzoru:

Nazwa wykonawcy

Adres

Zapytanie ofertowe o cenę dotyczące usługi
pn. „Rozbudowanie strony internetowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie”

Nie otwierać przed 26.06.2014 r. godz. 10:15

 

 1. Ofertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
 2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
  pod warunkiem, że wykonawca złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty
  z dopiskiem odpowiednio ZMIANA lub WYCOFANIE.
 3. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA będzie traktowana jako oferta Wykonawcy (musi być kompletna) i zostanie otwarta podczas otwarcia ofert, natomiast koperta z pierwotną wersją nie będzie otwierana.
 4. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANE nie będzie otwierana.
 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 26.06.2014 o godz. 10.15

Rozdział VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko, pok. 21 w terminie do 26.06.2014 r. do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rozdział VII. Badanie i Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena ofertowa – 100%

 

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w rozdziale V, lub którzy złożyli te dokumenty, ale zawierają one błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

 

Rozdział VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu ) Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą pisemną, elektroniczną lub telefonicznie.

 

Rozdział XIX. Dodatkowe informacje

- Dodatkowych informacji udziela:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Giżycku, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko,

-Dariusz Grądzki         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel./fax nr (87) 428 45 65

- Kazimierz Ambroziak edukacja@ gizycko.starostwo.gov.pl tel 87 429 94 35

 

Rozdział X.

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Dopuszcza się możliwość przekazywania zawiadomień, wniosków, informacji itp. drogą elektroniczną (faxem, e-mail) oraz pisemnie.

 

Rozdział XI. Załączniki

Wzór formularza ofertowego.

Wykaz wykonanych usług.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Zapytanie o cenę - scan - pobierz (12.06.2014 r.)

załącznik nr 1 - formularz oferty - pobierz (12.06.2014 r.)

załącznik nr 2 - wykaz usług - pobierz (12.06.2014 r.)

informacja o wyborze oferty - pobierz (04.07.2014 r.)